Kontakt
V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať e-mailom eshop@argus-sk.sk alebo telefonicky na zákaznícku linku +421 917 880 544.
 
Kontakt na reklamácie
Zaslanie reklamovaného tovaru na adresu:
ARGUS spol. s r. o.
eshop – reklamácia
Športová 444
922 01 Ostrov
 
Zákaznícka linka +421 917 880 544
Prevádzková doba zákazníckej linky každý pracovný deň 7:00 – 15:00
 
Sídlo spoločnosti
ARGUS spol. s r. o.
Športová 444
922 01 Ostrov

 
IČO: 31 444 504
DIČ: 2020396785
IČ DPH: SK2020396785
 
Registrácia v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava v oddieli Sro, vo vložke číslo 293/T.
 
Bankové spojenie
SLSP, a. s., pobočka Piešťany
číslo bankového účtu: 0283328515/0900
IBAN: SK62 0900 0000 0002 8332 8515
SWIFT kód banky: GIBASKBX
 
Orgán dozoru  dohľadu
Inšpektorát SOI pre Trnavský kraj 
Pekárska 23, 917 01  Trnava 1 
Odbor výkonu dozoru 
tel. č. 0915 796 519